• Kristensamfundet är en rörelse, som vill verka för en förnyelse av det kristna och religiösa livet.
  • Kristensamfundet ser Kristi liv och gärning som det mest betydelsefulla som skett i jordens och mänsklighetens utveckling!
  • Kristensamfundets församlingar erbjuder en mötesplats för människor som på ett tidsenligt sätt önskar leva ett kristet liv.
  • Kristensamfundets centrum är den nya gudstjänsten, Människovigningens handling (=Nattvarden!)
  • Kristensamfundet har, förutom Människovigningens handling, ytterligare sex sakrament som ledsagar människans biografi: dopet, konfirmationen, bikten, vigseln, prästvigningen och sista smörjelsen. För skolbarn fram till konfirmationen finns dessutom en barngudstjänst, Söndagshandlingen för barn!
  • Kristensamfundet grundades med stöd av Rudolf Steiner. Den av honom utvecklade antroposofin bidrar till en utvidgad förståelse av evangelierna och kristen teologi. Den möjliggör även en beskrivning av kristna värderingar som är anpassad till vårt moderna medvetande.
  • Kristensamfundet grundades 1922 och började sin verksamhet i Sverige 1937.

Se även: www.kristensamfundet.se