Präst:

Ansvarig präst för Göteborgsförsamlingen är:

Elisabeth Sykora Tel: 0047 413 473 35

epost: elisabeth.sykora@gmail.com

Styrelsen:

Vendela Klose tel: 031 257460           epost: ve.klose@gmail.com

Ylva Davidson tel: 073 039 8848       epost: ylva.davidson@gmail.com

Knarig Asplund tel: 070 476 1063    epost: knarig.asplund@gmail.com

Anders Kouru tel: 073 587 1414       epost: anderskouru@gmail.com

Valberedningen: Ann Stjerneby Hellström : 031 040 64 02   och Birthe Olsson

 

Hemsidan: Anders Kouru tel: 073 5871414, epost: anderskouru@gmail.com  (Tips eller korrigeringar mottages tacksamt!)

Önskas utskick för Kristensamfundet Göteborg, skicka en förfrågan till  knarig.asplund@gmail.com

 
Församlingens verksamhet bygger heltfrivilliga gåvor och bidrag. 
Plusgiro 24 34 97-5 Kristensamfundet Göteborg

 

Hitta hit!

Postadress: Kristensamfundet Göteborg, c/o K Asplund, Svängrumsgatan 47, 42171 Västra Frölunda

Besöksadress: Kristensamfundet Göteborg
Doktor Forselius gata 12,
413 26 Göteborg
Sverige

Resa med bil
Parkera på Doktor Forselius gata eller vid friskvårdscentret Fysiken.

Resa med kollektivtrafik:
Med buss 63: hållplats Doktor Weltzins gata.
Med spårvagn 10: hållplats Doktor Sydows gata.

Sök resa på www.vasttrafik.se

Visa större karta