Präst:

Ansvarig präst för Göteborgsförsamlingen är:

Elisabeth Sykora Tel: 0047 413 473 35

epost: elisabeth.sykora@gmail.com

Styrelsen:

Vendela Klose tel: 031 257460           epost: ve.klose@gmail.com

Lena-Christina Olofsdotter tel: 070 725 64 22  epost: lena.olofsdotter@steinerskolan.se

Knarig Asplund tel: 070 476 1063    epost: knarig.asplund@gmail.com

Elisabeth Sykora tel: 0047 413 473 35    epost: elisabeth.sykora@gmail.com

Anders Kouru tel: 073 587 1414       epost: anderskouru@gmail.com

Valberedningen: Ann Stjerneby Hellström : 031 040 64 02   och Birthe Olsson

 

Hemsidan: Anders Kouru tel: 073 5871414, epost: anderskouru@gmail.com  (Tips eller korrigeringar mottages tacksamt!)

Önskas utskick för Kristensamfundet Göteborg, skicka en förfrågan till  knarig.asplund@gmail.com

 
Församlingens verksamhet bygger heltfrivilliga gåvor och bidrag. 
Plusgiro 24 34 97-5 Kristensamfundet Göteborg

 

Hitta hit!

Postadress: Kristensamfundet Göteborg, c/o K Asplund, Svängrumsgatan 47, 42171 Västra Frölunda

Besöksadress: Kristensamfundet Göteborg
Doktor Forselius gata 12,
413 26 Göteborg
Sverige

Resa med bil
Parkera på Doktor Forselius gata eller vid friskvårdscentret Fysiken.

Resa med kollektivtrafik:
Med buss 63: hållplats Doktor Weltzins gata.
Med spårvagn 10: hållplats Doktor Sydows gata.

Sök resa på www.vasttrafik.se

Doktor Forseliusgatan 12

Doktor Forseliusgatan 14, Bilden nedan stämmer nästan! Samlingslokalen är strax nedanför till höger om den röda markeringen, den lite ljusblåa lilla rektangeln vid gångbanan!