Andakter och Människovigningenshandling

Andakt kl 10. I direkt anslutning till Andakten, samtal runt temat. Fika kl 11-11.45

Felix kommer lörd 15/2 Människovigningenshandling (inklusive Minneshandling för Kaj Tropp!) (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30)

 

Påsktiden!

Bjarne kommer lörd 21/3 Människovigningenshandling (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30)

Andakt Långfredag den 10/4 kl 10

Andakt Påskdagen den 12/4 kl 10

 

Årsmöte Lördagen den 18/4 kl 10.30

Andakt Lördagen den 18/4 kl 10 innan Årsmötet kl 10.30

 

Birgitte Olle kommer sönd 3/5 Människovigningenshandling (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30)

Per kommer lörd 23/5 Människovigningenshandling (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30) Temat: Hur den eteriska Kristus verkar in i livet på människor idag.

 

Evangelietexter (till Andakterna)! 

Långfredag den 10/4 

Påskdagen den 12/4

Lördagen den 18/4  (I anslutning till ärsmötet!)