Våren och Sommaren! 

 

Andakt, Årsmöte har vi Söndagen den 7/5 kl 10, Årsmöte kl 11 efter Andakten!

Evangelietexten till Andakten är Joh 16 ( avslutning av Jesu avskedstal till lärjungarna)

 

Människovigningenshandling har vi lördagen den 3/6 kl 10, med prästen Elisabeth Sykora (Oslo, Norge)

 

 

 

“Avslutningstexterna” till Andakterna är :

Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

Kristensamfundet Sverige är Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.