Människovigningenshandling

Människovigningenshandling, (Minneshandling för Leif Nilsson) har vi lördagen den 8/5-2021 ( kl 10-11), därefter har vi på samma dag:

Årsmöte lördagen den 8/5-2021 (kl 12-14)

 

 

 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

Kristensamfundet Sverige Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.