Hösten!

 

Andakt  har vi  Söndagen den 18/9 kl 10  , Evangelietexten: Lukas 17, 1-17 ( Botande av Hövitsmannens son och uppväckelsen av ynglingen i Nain)

Andakt  har vi  Söndagen den 9/10 kl 10  

 

Vänskapsmöte i Järna ! 14-16/10 (Fre till Sön) 

(Mera information om Vänskapsmötet kommer!)

 

Andakt  har vi  Söndagen den 6/11 kl 10  

 

 Evangelietexterna till Andakterna är bland andra:

 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

Kristensamfundet Sverige är Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.