Människovigningenshandling

Vi har Människovigningenshandling lördag den 6/3 med Felix Nieriker kl 10!

 

Vi har Andakt söndag den 14/2 kl 10.

Evangelietexterna: Matt 4, 1-11 (= frestelsen i öknen)

och 1Kor, 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

Kristensamfundet Sverige Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.