Våren är här!

 

Andakt  har vi PåskSöndagen den 17/4 kl 10  

Evangelietexten: Markus:16  (Kvinnorna vid graven!)

 

 

Människovigningenshandling  har vi Lördagen den 14/5 kl 10     

Prästen är Per Andersen

Årsmöte Kristensamfundet Göteborg har vi samma dag

Lördagen den 14/5 kl 12

 

 Evangelietexterna till Andakterna är bland andra:

 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

 

Kristensamfundet Sverige är Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.