Hösten och Vintern!

Vi har:

Människovigningenshandling med Prästen Per Andersen lör 11/9 kl 10

Det är också samtidigt minneshandling för Leif Nilsson. Temat för betraktelsen efter handlingen “Gå bort från mig Satan” Mark 8, 27-38. Hur kan man förstå ett sådant uttalande av Jesus till Petrus?

 

Människovigningenshandling med Prästen Felix Nieriker lör den 20/11

 

Människovigningenshandling med Prästen Bjarne Edberg i dec (datum kommer!)

 

 Evangelietexterna till Andakterna är bland andra:
 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)
I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

Kristensamfundet Sverige Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.