Mikaelitiden!

Människovigningenshandling

och Andakter
(Andakt kl 10. I direkt anslutning till Andakten, samtal   runt temat. Fika kl 11-11.45)

 

Årsmötet blir den 10 oktober!

Först Människovigningshandling kl 10 med Per Andersen!

därefter en kort Mikaelibetraktelse och tidens frågor
sedan Årsmöte kl 12 till kl 13.30
 
 
Vi bjuds in 30-31/10  2020 till ett Vänskapsmöte i Norrköping!