Våren, Sommaren!

 

Fredag 17 maj kl. 18.00 Studiegrupp: Kristendomens grunder – Trosbekännelsen -Kredo!

Lördag 18 maj kl. 10.00 Människovigningens Handling efteråt Bidrag och samtal: Människovigningens Handling som en erfarenhetens väg – De fyra elementen Livsberättelse Fika och trevlig samvaro

 

Fredag 14 juni kl. 18.00 Studiegrupp: Kristendomens grunder – Trosbekännelsen- Kredo!

Lördag 15 juni Människovigningens Handling och FÖRSAMLINGSUTFLYKT närmare information kommer senare Präst: Elisabeth Sykora, telefon: 0047 413 47 335, epost: elisabeth.sykora@gmail.com

 

Blommora ovan är Rödnarv (Spergula rubra)! 

 

“Avslutningstexterna” till Andakterna är :

Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

Kristensamfundet Sverige är Godkänd som trosamfund!

Den 6 november 2020 fick vi svar från Kammarkollegiet att Kristensamfundet Sverige har blivit godkänt som Trossamfund i Sverige! Knarig rapporterade från Ansvarsmötet i Norrköping (i anslutning till Vänskapsmötet där 30,31/11-2020) att KS styrelse hade sitt första officiella möte. Alla församlingar som ingår i KS måste ansöka om registrering hos kammarkollegiet.