Ekonomi:

Församlingens verksamhet bygger heltfrivilliga gåvor och bidrag.

Plusgiro 24 34 97-5 Kristensamfundet Göteborg

Postadress: Kristensamfundet Göteborg, c/o K Asplund, Svängrumsgatan 47, 42171 Västra Frölunda, Sverige

Besöksadress: Kristensamfundet Göteborg, Doktor Forseliusgatan 12, 41326 Göteborg

Årsmöte

Årsmöte blir den 8/5-2021 kl 12.00 efter Människovigningenshandlingen (kl 10-kl 11)

Styrelsen

Vendela Klose, Knarig Asplund, Ylva Davidson och Anders Kouru.

Styrelsen utses på församlingens årsmöte för ett år åt gången och har som sin övergripande uppgift att bereda frågor, förvalta beslut som årsmötet fattat, leda församlingens arbete och representera församlingen i olika sammanhang.

Valberedningen Ann Stjerneby Hellström och Birthe Olsson

Revisor

Christer Bramberger och Mia Svedlund