Ekonomi:

Församlingens verksamhet bygger heltfrivilliga gåvor och bidrag.

Plusgiro 24 34 97-5 Kristensamfundet Göteborg

Postadress: Kristensamfundet Göteborg, c/o K Asplund, Svängrumsgatan 47, 42171 Västra Frölunda, Sverige

Besöksadress: Kristensamfundet Göteborg, Doktor Forseliusgatan 12, 41326 Göteborg

Styrelsen

Vendela Klose, Knarig Asplund, Lena-Christina Olofsdotter, Elisabeth Sykora och Anders Kouru.

Styrelsen utses på församlingens årsmöte för ett/två år åt gången och har som sin övergripande uppgift att bereda frågor, förvalta beslut som årsmötet fattat, leda församlingens arbete och representera församlingen i olika sammanhang.

Valberedningen Ann Stjerneby Hellström och Birthe Olsson

Revisor

Christer Bramberger och Mia Svedlund