Lite kort om sakramenten i Kristensamfundet och om Andakten!

Dopet är ett sakrament, där barnet, välkomnas in i Världen, (i en gemenskap med Kristus), med människor som vill det Kristna!

Konfirmationen är ett sakrament, där den unga människan, kan samtala om sina livsfrågor, söka sina egna svar!

Människovigningenshandling är ett Sakrament, som är samlad kring Nattvarden! Den har fyra “delar”, Evangelium, Offer, Förvandling och Kommunionen! Det kultiska språket är vackert, levande, belivande och talar till den vakna, förstående, sökande människan!

Bikten är ett sakrament, i form av ett fritt samtal, som hålls med en präst. Bikten är inte en “syndabekännelse” i traditionell mening, utan mera ett samtal, där man själv kan finna sina egna svar, där prästen hjälper till genom ett aktivt lyssnande.

Vigsel Ett sakrament, där Människor kan ge offentlighet, åt sin önskan, att dela en livsgemenskap med en annan människa. Man strävar att även att växa i en själslig och andlig trohet till den andra människans livsavsikter!

Prästvigning Ett sakrament där människan, får en speciell uppgift att vårda det Kultiska livet i Kristensamfundet! Prästen är medveten om att Kristus lever i djupet av varje människa och att samtalet, är vägen till den öppna dörren till den andra människans, egna djupa andlighet!

Sista smörjelsen Ett sakrament där människan får hjälp att förbereda sig för sin nya tillvaro efter döden!

Andakten : Vi tror på: “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är Jag mitt ibland dem!” Matt 18, 20.

Vi tänder ljusen på Altaret, läser ett kort stycke ur Evangeliet, läser kredot (= en trosbekännelse), läser Fader Vår, släcker ljusen.

Efter en “kort stund”(= några minuter av stillhet), har vi ett samtal kring evangeliet.  

Andakten är en sorts “Andlig kommunion, som egentligen alla kristna skulle kunna fira! ” Ur Matt 28, 20  …”Och se, Jag är med er alla dagar in till tidens ände!

Till Andakten är alla varmt välkomna, man kan även ställa frågor man kan ha om Kristensamfundet!

Andakten är under utveckling! / Anders Kouru