Lite kort om sakramenten i Kristensamfundet och om Andakten!

Dopet är ett sakrament, där barnet, välkomnas in i Världen, (i en gemenskap med Kristus), med människor som vill det Kristna!

Konfirmationen är ett sakrament, där den unga människan, kan samtala om sina livsfrågor, söka sina egna svar!

Människovigningenshandling är ett Sakrament, som är samlad kring Nattvarden! Den har fyra “delar”, Evangelium, Offer, Förvandling och Kommunionen! Det kultiska språket är vackert, levande, belivande och talar till den vakna, förstående, sökande människan!

Bikten är ett sakrament, i form av ett fritt samtal, som hålls med en präst. Bikten är inte en “syndabekännelse” i traditionell mening, utan mera ett samtal, där man själv kan finna sina egna svar, där prästen hjälper till genom ett aktivt lyssnande.

Vigsel Ett sakrament, där Människor kan ge offentlighet, åt sin önskan, att dela en livsgemenskap med en annan människa. Man strävar att även att växa i en själslig och andlig trohet till den andra människans livsavsikter!

Prästvigning Ett sakrament där människan, får en speciell uppgift att vårda det Kultiska livet i Kristensamfundet! Prästen är medveten om att Kristus lever i djupet av varje människa och att samtalet, är vägen till den öppna dörren till den andra människans, egna djupa andlighet!

Sista smörjelsen Ett sakrament där människan får hjälp att förbereda sig för sin nya tillvaro efter döden!

Andakter firar vi vissa söndagar kl 10, mellan våra Prästbesök!

Andakten : Vi tänder ljusen på Altaret,    läser upp namnen, av Kära Avlidna i Göteborgs församlingen (Minnen!)
 Vi läser ett aktuellt stycke ur Evangeliet,   läser kredot (= en trosbekännelse),  läser Fader Vår, Avslutningstexterna: Johannesprologen: Joh 1, 1-17 (eller Kärlekens lov:  1 Korr, kap 13), släcker ljusen.     
Efter en “kort stund”(= någon minut av stillhet), har vi ett samtal kring evangeliet. (Man kan även ställa frågor man kan ha om Kristensamfundet!)   
Andakten är en sorts Andlig kommunion, som egentligen alla kristna kan fira! ” Ur Matt 28, 20  …”Och se, Jag är med er alla dagar in till tidens ände!
Matt 18, 20. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är Jag mitt ibland er!” 

Till Andakten är alla varmt välkomna!

Andakten är under utveckling! / Mia Svedlund, Ann-Mari Sundin, Anders Kouru