Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter.    

 

Människovigningenshandling (Minneshandling för Leif Nilsson) har vi lördagen den 8/5-2021 ( kl 10-11), därefter har vi på samma dag:

Årsmöte lördagen den 8/5-2021 (kl 12-14)

 

Andakter

1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

Andakter hålles vissa söndagar kl 10. Datum meddelas! I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.