Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter.    

 

Vintern, Våren och Sommaren! 

Andakt har vi Söndagen den 22/1 kl 10, Johannes kap 2, (1-11) Bröllopet i Kana!

 

 

Människovigningenshandling har vi lördagen den 4/3 kl 10, med prästen Elisabeth Sykora (Oslo, Norge)

 

Människovigningenshandling har vi lördagen den 22/4 kl 10, med prästen Felix Nieriker (Norrköping)

 

 

Andakt har vi Söndagen den 7/5 kl 10

 

 

Människovigningenshandling har vi lördagen den 3/6 kl 10, med prästen Elisabeth Sykora (Oslo, Norge)

 

 

 

“Avslutningstexterna” till Andakterna är: 

 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

Andakter hålles vissa söndagar kl 10. Datum meddelas! I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.