Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter.    

Hösten!

 

Andakt  har vi  Söndagen den 18/9 kl 10 , Evangelietexten: Lukas 17, 1-17 ( Botande av Hövitsmannens son och uppväckelsen av ynglingen i Nain)

 

Andakt  har vi  Söndagen den 9/10 kl 10  

 

Vänskapsmöte i Järna ! 14-16/10 (Fre till Sön) 

(Mera information om Vänskapsmötet kommer!)

 

Andakt  har vi  Söndagen den 6/11 kl 10  

 

 

 Evangelietexterna till Andakterna är bland andra:

 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

Andakter hålles vissa söndagar kl 10. Datum meddelas! I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.