Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter.    

Våren och Sommaren! 

 

Andakt, Årsmöte har vi Söndagen den 7/5 kl 10, Årsmöte kl 11 efter Andakten!

Evangelietexten till Andakten är Joh 16 ( avslutning av Jesu avskedstal till lärjungarna)

 

Människovigningenshandling har vi lördagen den 3/6 kl 10, med prästen Elisabeth Sykora (Oslo, Norge)

 

“Avslutningstexterna” till Andakterna är: 

 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

Andakter hålles vissa söndagar kl 10. Datum meddelas! I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.