Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter.    

Våren är här!

Andakt  har vi PåskSöndagen den 17/4 kl 10  

Evangelietexten: Markus:16  (Kvinnorna vid graven!)

 

 

Människovigningenshandling  har vi Lördagen den 14/5 kl 10     

Prästen är Per Andersen

Årsmöte Kristensamfundet Göteborg har vi samma dag

Lördagen den 14/5 kl 12

 

 

 

 Evangelietexterna till Andakterna är bland andra:

 Joh 1-18 eller 1Kor, kap 13 (Kärlekens lov)

Andakter hålles vissa söndagar kl 10. Datum meddelas! I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.