Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter.  

Vi har Andakt söndag den 14/2 kl 10.

Evangelietexterna: Matt 4, 1-11 (= frestelsen i öknen)

och 1Kor, 13 (Kärlekens lov)

I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.

 

Vi har Människovigningenshandling lördag den 6/3 med Felix Nieriker kl 10!

 

 

 

Andakter

Andakter hålles vissa söndagar kl 10. Datum meddelas! I direkt anslutning till Andakten, för vi samtal runt evangelietexten.