Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter. 

Mikaeli tiden!

Årsmötet blir den 10 oktober!

Först Människovigningshandling kl 10 med Per Andersen!

därefter en kort Mikaelibetraktelse och tidens frågor

sedan Årsmöte kl 12 till kl 13.30

 

 

Vi bjuds in till Vänskapsmöte i Norrköping 30-31/10- 2020!