Här finner Du tider för kommande prästbesök och andakter samt kalendarium över evangelietexter. 

Andakter och Prästbesök under vintern och våren!

Felix kommer lörd 15/2 Människovigningenshandling (kl10-11 inklusive Minneshandling för Kaj Tropp!)

 

Påsktiden!

Bjarne kommer lörd 21/3 Människovigningenshandling (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30)

Andakt Långfredag den 10/4 kl 10

Andakt Påsksönd den 12/1 kl 10

Årsmöte!

Årsmöte lördagen den 18/4 kl 10.30 efter Andakten!

Andakt lördagen den 18/4 kl 10

 

Birgitte Olle kommer sönd 3/5 Människovigningenshandling (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30)

Per kommer lörd 23/5 Människovigningenshandling (kl10-11, fika och samtal kl 11-12.30) Temat: Hur den eteriska Kristus verkar in i livet på människor idag. (Se Aktuellt!)

Evangelietexter (till Andakterna)! 

Långfredag den 10/4 

Påskdagen den 12/4 

Lördagen den 10/4 (Innan Årsmötet!)