Kristensamfundet Göteborg är en del av Kristensamfundet i Sverige och i världen – en kyrka som vill verka för en förnyelse av det kristna och religiösa livet. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta!