Allmänt

Kristensamfundet i Göteborg är en del av det kristna trossamfundet i Sverige – en kyrka som vill verka för en förnyelse av det kristna och religiösa livet.

Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta. Välkomnar också var och en som efter samtal med församlingens präst och dennas samtycke vill bli medlem.

 

Aktuellt

Kristensamfundet i världen och världen i oss!

Fredagen och lördagen den 3 och 4 februari 2017 hade vi förmånen att få möta prästen och lenkern Gisela Thriemer från Tyskland, Darmstadt mer bestämt.

Hon belyste Kristensamfundets begynnelsegroddar och hur dessa nu tar förvandlade uttryck i våra samfund och i varje medlem.

Läs mer