Kristensamfundet Göteborg är en del av Kristensamfundet Sverige och i världen – en rörelse, som vill verka för en förnyelse av det kristna och religiösa livet. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta!

Församlingens verksamhet bygger heltfrivilliga gåvor och bidrag.  Plusgiro 24 34 97-5 Kristensamfundet Göteborg